Z radością informujemy, że w dniu 9 października 2023 roku, w urokliwym Hotelu Trzebnica odbędzie się niezwykłe wydarzenie. W ramach organizowanej przez nas konferencji naukowej pt. „Bioaktywne związki pochodzenia naturalnego", połączonej z obchodami jubileuszu 80-tych urodzin Profesora Czesława Wawrzeńczyka odbędzie się spektakl artystyczny autorstwa Pana Krzysztofa Daukszewicza, na który serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konferencji. Te niezwykłe wydarzenie zostało ufundowane przez trzy zaprzyjaźnione firmy: CEMIS-TECH, HYDROLAB oraz UNI-EXPORT, którym serdecznie dziękujemy.
Daukszewicz

Szanowni Państwo,

W roku 2017 w Trzebnicy zorganizowana została konferencja pt. „Bioaktywne związki pochodzenia naturalnego”, połączona z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka. W konferencji uczestniczyło około 120 osób z ośrodków krajowych i stała się ona platformą wymiany myśli i doświadczeń między specjalistami z dziedziny chemii, biochemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugiej konferencji stanowiącej kontynuację cyklu zapoczątkowanego w roku 2017, połączonej z obchodami jubileuszu 80-tych urodzin prof. Czesława Wawrzeńczyka. Organizatorami konferencji są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Gdański.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z izolowaniem, analizą i identyfikacją związków naturalnych. Istotnym nurtem tematycznym konferencji jest również ich aktywność biologiczna, zwłaszcza w kontekście możliwego zastosowania w farmacji i medycynie. Zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia związane z biorafinacją produktów ubocznych przemysłu spożywczego, zastosowaniem metod „zielonej chemii” w izolowaniu i biokatalizie związków naturalnych i oddziaływań związków bioaktywnych z błonami komórkowymi. Konferencja obejmować będzie 6 sesji wykładowych:

 • izolowanie, analiza i identyfikacja związków naturalnych;
 • związki biologicznie aktywne pochodzenia roślinnego;
 • bioaktywne peptydy, glicerydy i fosfolipidy;
 • synteza i chemiczne modyfikacje związków bioaktywnych;
 • enzymatyczne modyfikacje związków naturalnych;
 • związki naturalne w biologii i medycynie;

 • oraz dwie sesje posterowe, w tym jedną przeznaczoną dla studentów i doktorantów.

  Do zobaczenia!

  Komitet Organizacyjny