Informacje

Uwaga! Rejestracja na konferencję trwa do dnia 03.09.2023 r.


Zapraszamy do udziału w konferencji!

Zgłoszenia na konferencję dokonujemy za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Rejestracja. Przez formularz rejestracyjny przesyłamy też abstrakty swoich prezentacji, które znajdą się w książce abstraktów. Podczas rejestracji należy załączyć plik w formacie .docx przygotowany zgodnie z wytycznymi dostępnymi tutaj. Abstrakty można również przesyłać na adres mailowy: bioactiv.2023@gmail.com.
Ostateczny termin przesyłania abstraktów to 20.07.2023 r.


Wystąpienia ustne


Czas trwania wykładów wraz z dyskusją to 20 min. Prosimy o pozostawienie kilku minut na dyskusję. Prezentacje należy przygotować na nośniku USB. Zalecane jest, aby osoba prezentująca przybyła do sali odpowiednio wcześniej, aby móc skontaktować się z przewodniczącym sesji i zapoznać się z obsługą multimediów. W sali wykładowej dostępny będzie sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym.

Prezentacje plakatowe

Autorów prezentujących wyniki w formie posterów prosimy o ich rozwieszenie w pierwszym dniu konferencji (poniedziałek 9 października), w godz. 8-10 i zdjęcie po drugiej sesji posterowej (po godz. 19:00). W miejscu rejestracji dostępne będą odpowiednie akcesoria do przymocowania posterów na tablicach.
Wymiary tablicy wynoszą: wysokość - 120 cm, szerokość - 98 cm. Prosimy o przygotowanie posterów nieprzekraczających tych wymiarów.