Nagrody / Awards

Autorzy najbardziej interesujących i najwyżej ocenionych przez Komitet Naukowy prezentacji posterowych zostaną uhonorowani stosownymi nagrodami.