Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodnicząca: dr hab. Anna Chojnacka, prof. UPWr

Wiceprzewodniczący: dr hab. Filip Boratyński, prof. UPWr

Sekretarz: dr inż. Marcelina Mazur

Członkowie:
 • dr hab. Witold Gładkowski, prof. UPWr
 • dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
 • dr Joanna Drzeżdżon
 • dr inż. Monika Dymarska
 • dr El-Sayed Ali
 • Teresa Frosztęga
 • dr inż. Aleksandra Grudniewska
 • dr inż. Grzegorz Izydorczyk
 • dr inż. Joanna Kozłowska
 • dr inż. Natalia Niezgoda
 • dr inż. Ewa Szczepańska
 • dr inż. Aleksandra Włoch